Het bilaterale Nederland-Rusland jaar 2013 als ‘boost for business’

Het vriendschapsjaar 2013 biedt de mogelijkheid om de bilaterale relaties met Rusland een extra stimulans geven met een nadruk op verdere verbreding en verdieping van de economische en culturele relaties. De Nederlandse overheid wil daarbij niet alleen naar de relaties op regeringsniveau kijken, maar ook naar de bredere maatschappelijke en zakelijke contacten die in de afgelopen decennia zijn opgebouwd. 

Er wordt o.a. nagedacht over een speciale focus op de innovatieve aspecten van deze betrekkingen, waarmee sinds het bezoek van Tsaar Peter de Grote aan Nederland steeds weer opnieuw ervaring is opgedaan. In de wetenschap dat ook de Russische overheid graag een succesvol bilateraal jaar met Nederland wil, lijkt het goed wanneer geïnteresseerde Nederlandse bedrijven nadenken over hoe zij gebruik kunnen maken van dit jaar om een aantal elementen uit de eigen business strategie op Rusland dichterbij te brengen. In die zoektocht wil speciaal vertegenwoordiger dhr A.M. Van der Togt u op 20 april a.s. graag begeleiden.

Wat wij in Nederland een bilateraal- of vriendschapsjaar noemen heet in Rusland iets lijviger ‘het jaar van Rusland in Nederland en het jaar van Nederland in Rusland’. 2010  was het jaar van Rusland in Frankrijk en andersom. Dit jaar vinden er parallel twee jaren plaats. Spanje en Italie hebben beiden de eer. Tijdens het vriendschapsjaar tussen Rusland en Frankrijk werden er 350 evenementen georganiseerd vanuit financiering van de centrale overheid en nog eens 3000 evenementen op innitiatief van lokale overheden en de private sector. Naar schatting van het Russische Ministerie van Cultuur zijn de festiviteiten in Frankrijk door zo’n 2.5 miljoen mensen bezocht. Eenzelfde aantal bezoekers bezocht de evenementen in Rusland.

Wanneer u alvast een idee wilt krijgen van de festiviteiten, die in zo’n vriendschapsjaar georganiseerd worden, kunt u de website voor het jaar van Frankrijk (in het Frans en Russisch) bekijken of de website van het jaar van Spanje (ook in het Engels).

Culturele omlijsting tijdens de borrel

Het pianoduo Eleonora Semjonova en Tatiana Chevtchouk speelt S. Rachmaninov Six Morceaux op.11 piano 4 hands

1. Barcarolle
2. Russian Song
3. Romance
4. Slava! ( Glory)
5. Italian Polka 

Programma:

18.00- 19.00 uur – borrel in bar en clubzaal. Muzikale intermezzo’s van een Russische en Oekrainse pianiste. Gelegenheid om in het Russisch te spreken met de pianistes.

19.00- 19.45 uur – lezing gegeven door de heer T. van der Togt

19.45- 20.00 uur – gelegenheid tot stellen van vragen

20.00- 21.30 uur – driegangendiner in clubrestaurant.

21.30- 22.30 uur – koffie en thee in Clubzaal.

Sponsors