MAANDAG 25 JUNI 2018, Laurien Crump-Gabreëls. Relaties met Rusland van 1990 tot heden: een herwaardering

MAANDAG 25 JUNI 2018, Laurien Crump-Gabreëls. Relaties met Rusland van 1990 tot heden: een herwaardering

(English spoken. The translation of the anouncement will follow in English soon). 

In deze voordracht worden de huidige betrekkingen met Rusland in een historische context geplaatst om zo te achterhalen of er gemiste kansen waren en wanneer en of West-Europa wellicht ook een aandeel heeft in de verslechterde verhoudingen. Door de betrekkingen met Rusland te analyseren vanaf het einde van de Koude Oorlog wordt er een nieuw licht geworpen op de huidige crisis in Europese veiligheid. Laurien Crump beargumenteert dat de Oekraïnecrisis niet de oorzaak, maar een symptoom is van de crisis in Europese veiligheid en gebruikt daarbij ook haar bevindingen in het OVSE-rapport The Road to the Charter of Paris: Historical Narratives and Lesssons for the OSCE today (http://osce-network.net/file-OSCE-Network/Publications/RoadtoParisCharterFINALREPORT.pdf).

Meer informatie over de spreekster: mw. Crump-Gabreels:

https://www.uu.nl/medewerkers/LCCrumpGabreels/0

Programma:  

MAANDAG 25 juni 2018
18:00 uur: Borrel  
19:00 uur: Lezing/Presentatie inclusief welkomstdrankje € 10,- 
20.15 uur: Diner, 2-gangen menu en lezing ad € 34,00 of diner all-in en lezing plus welkomstdrankje à € 44,50 voor menu incl. 2 glazen wijn en water aan tafel en koffie/thee na. 

Opgave en betaling: 
Betaling geschiedt op de gebruikelijke wijze middels overschrijving van het betreffende bedrag per persoon op rekening van de Ruslandtafel, NL18RABO 01581.67.252, onder vermelding van: ‘’2506’’ en uw persoonlijke e-mailadres voor de bevestiging. In plaats van “@” kunt u schrijven “at”.  

Indien u voor meer dan 1 persoon tegelijk betaalt, graag voor elke deelnemer een individueel e-mailadres opgeven, zo niet dan kan de Koninklijke Industrieele Groote Club uw inschrijving niet bevestigen. 

Leden van de Koninklijke Industrieele Groote Club worden verzocht zich in te schrijven via de website van de club: www.igc.nl Alsdan betaalt men geen € 10,00 voor de lezing (en is ook het welkomstdrankje niet inbegrepen).

Uiterste opgavedatum voor het diner, vrijdag 22 maart a.s. te 11.50 uur. uiterste opgavedatum voor uitsluitend lezing: maandag 25 juni a.s. te 11.50 uur. 
Vragen? Mail: secretariaat@ruslandtafel.nl

 

Sponsors