MONDAY 18 DECEMBER 2017

Hybride oorlogvoering, propaganda en desinformatie vanuit Russisch perspectief, door Tony van der Togt, Senior Research Fellow bij Instituut Clingendael

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Defensietafel van de Koninklijke Industrieele Groote Club.

Vanuit het perspectief van de Russische veiligheidspolitieke elite wordt Rusland en het 'Nabije Buitenland' beïnvloed door de Westerse politiek door verspreiding van Westerse opvattingen van democratie, rechtsstaat en mensenrechten.

Tegen deze Westerse beïnvloeding wil Moskou een eigen nationaal model stellen, gebaseerd op traditionele culturele normen en waarden, en gebruikt dit model nu ook offensief in o.a. Centraal- en Oost-Europa ter verdediging van de eigen belangen. Hierbij tekent een nieuwe "Clash of Civilisations" af, die in een aantal opzichten lijkt op een Koude Oorlog 2.0 waarin propaganda, desinformatie, hackers-activiteiten en informatie-oorlogen alle een belangrijke rol spelen.

Programma: 
18:00 uur Borrel in de bar & Clubzaal van de Koninklijke Industrieele Groote Club
19:00 uur Lezing/Presentatie 
20.15 uur Maaltijd  incl. 1 drankje aan tafel en koffie of thee na. 

Lezing incl. welkomstdrankje € 10,-

Lezing incl. welkomstdrankje en eenvoudige maaltijd incl. 1 drankje aan tafel + koffie of thee na: € 34,50 per persoon.

Meer informatie over Tony van der Togt: https://www.clingendael.org/person/tony-van-der-togt 

Opgave en betaling:

Betaling geschiedt op de gebruikelijke wijze middels overschrijving van het betreffende bedrag per persoon op rekening van de Stichting Rusland Dag, NL18RABO 0158167252, onder vermelding van: ‘’1812’’ en uw persoonlijke e-mailadres voor de bevestiging. In plaats van “@” kunt u schrijven “at”. 

Indien u voor meer dan 1 persoon tegelijk betaalt, graag voor elke deelnemer een individueel e-mailadres opgeven, zoniet dan kan de Koninklijke Industrieele Groote Club uw inschrijving niet bevestigen.

Leden van de Koninklijke Industrieele Groote Club worden verzocht zich in te schrijven via de website van de club: www.igc.nl Alsdan betaalt men geen € 10,00 voor de lezing (en is ook het welkomstdrankje niet inbegrepen).

Uiterste datum van inschrijving (inclusief betaling) voor het diner:
Vrijdag 15 december a.s. te 11.50 uur.

Uiterste datum van inschrijving (inclusief betaling) voor de lezing:
Maandag 18 december a.s. te 11.50 uur. (Zolang er plaats is in desbetreffende zaal). 

Annulering:
Bij annulering na de uiterste inschrijfmomenten worden reeds betaalde bedragen niet teruggestort. Bij annulering voor het uiterste inschrijfmoment wordt 100 % terugbetaald. 

Vragen? Mail: secretariaat@ruslandtafel.nl

Leden van de Koninklijke Industrieele Groote Club kunnen zich via de website van de club opgeven en betalen dan geen EUR 10,- voor de lezing met welkomstdrankje. www.igc.nl 

Sponsors