Woensdag 24 september. Sancties, hoe verder?

Afgelopen bijeenkomst van 24 september jl. over de sancties tegen en door Rusland, was zeer goed bezocht, zowel door Russen als Nederlanders. De avond was zelfs uitverkocht. Op de website van de Ruslandtafel.nl wordt binnenkort nadere informatie beschikbaar gesteld naar aanleiding van deze bijeenkomst. Met dank aan de deelname van Russische zijde, aangezien het interessant blijft om ''het verhaal ook van de andere kant te horen''.

Sancties, hoe verder?

Данная информация предоставляется и на русском яызке на вепсайте www.ruslandtafel.nl

De avond staat in het teken van de financiële, juridische en economische kant van de sancties, de do’s and don’ts.
 
Rob Wijman, werkzaam bij ING als Global Head of Global Credit Restructuring, geeft een toelichting op de financiële kant van de sancties. Rob Wijman heeft een lange staat van dienst bij ING Global, waaronder in Moskou, waar hij de roebelcrisis van 1998 als bankier van dichtbij meemaakte.
 
Heleen over de Linden, advocaat in Amsterdam, heeft zich verdiept in de juridische kant van de sancties, de EU Verordeningen en de Russische verbodslijst en schreef daarover o.a. een memo. Naar aanleiding van enkele voorbeelden gaat zij kort in op bepalingen uit de verordeningen.
 
De derde spreker is Vadim Valerievitsj Tretiakov, adviseur van de Russische minister die gaat over zaken, te maken hebbende met de Krim, is gespecialiseerd in het opzetten van speciale economische handelszones. Hij zal ingaan op de voordelen hoervan voor buitenlandse ondernemers, mede in het licht van de sancties.
 
De vierde spreker is Bob de Winter, co-eigenaar van de NBK GROUP uit Spijkenisse. NBK is een business kantoor met als basis: 4-Party Logistic providers. www.nbkgroup.eu. Hij zal vertellen over recente praktijkervaring met export naar Rusland. Voorts zal de Russische douane expert Alexandra Malinina, in Rusland en werkzaam voor de NBK Group, een aantal vragen beantwoorden die voorafgaand aan de lezing zijn gesteld. 
 
De panelleden stellen het op prijs als vragen van te voren per e-mail worden gesteld, zodat de inhoudelijke reactie daarop van te voren kan worden voorbereid. Vragen graag sturen aan: secretariaat@ruslandtafel.nl
 
Programma:
18:00 uur Borrel
19:00 uur Lezing, paneldiscussie € 10,-
20:15 uur Diner, 2-gangen menu ad € 26,00 of diner incl. 2 glazen wijn en water aan tafel en koffie/thee na à € 36,50.
 
Lezing inclusief diner en drankjes: € 46,50 per persoon.

Opgave:
Inschrijven is mogelijk door middel van overschrijving van genoemd bedrag op rekening van de Stichting Rusland Dag, Rabobank: NL18RABO 01581.67.252, onder vermelding van datum lezing of bijeenkomst: 2409 + uw e-mailadres voor de bevestiging. In plaats van @ kunt u schrijven ‘’at’’. Bij betaling van meer dan 1 deelnemer graag alle namen + mailadressen vermelden. Zonder naam + mailadres kunnen wij de opgave niet bevestigen.
 
Uiterste inschrijf-, en betaaltermijn maandag 22 september om 12.00 uur. Betalingen of inschrijvingen die na die tijd binnen komen worden in principe niet in behandeling genomen.
Adres:
De lezingen vinden plaats op de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam 27 te Amsterdam.
Sponsors