WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019, Prof. Dr.Ir. J.J.C. (Joris) Voorhoeve

De verslechterende internationale veiligheidssituatie

Joris Voorhoeve, Vice-voorzitter Adviesraad Internationale Vraagstukken

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft de Verenigde Staten  bijna twee decennia de leidende rol op het wereldtoneel vervuld. Maar inmiddels is een nieuwe geopolitieke werkelijkheid ontstaan. In economisch opzicht nadert China een  positie vergelijkbaar met de Verenigde Staten. De verschuivende panelen hebben tot  toegenomen defensie-inspanningen geleid, zowel op conventioneel- als op nucleair gebied.  Wapenbeheersingsverdragen uit de 20ste eeuw zijn ontoereikend in de 21ste eeuw.  Daarom is het hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsintiatieven.

Op 29 januari 2019 heeft de AIV over dit onderwerp een advies vastgesteld.

De heer Voorhoeve was van 1982 – 1991 en 1998-1999 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarvan van 1986-1990 voorzitter van de VVD fractie.

Van 1991 – 1994 directeur van Instituut Clingendael

Van 1994 – 1998 Minister van Defensie.

Van 1999 – 2006 Lid Raad van State.

In 2009 lid van D’66, 2010 bedankt voor VVD.

 

Programma:  

Woensdag 27 februari 2019:
18:00 uur: Borrel  
19:00 uur: Lezing/Presentatie inclusief welkomstdrankje € 10,- 
20.15 uur: Diner, 2-gangen menu en lezing ad € 34,00 of diner all-in en lezing plus welkomstdrankje à € 44,50 voor menu incl. 2 glazen wijn en water aan tafel en koffie/thee na. 

Opgave en betaling: 
Betaling geschiedt op de gebruikelijke wijze middels overschrijving van het betreffende bedrag per persoon op rekening van de Stichting Oost-Europa & Centraal-Azie Tafel NL35RABO 0304187836, onder vermelding van: ‘’2702’’ en uw persoonlijke e-mailadres voor de bevestiging. In plaats van “@” kunt u schrijven “at”.  

Indien u voor meer dan 1 persoon tegelijk betaalt, graag voor elke deelnemer een individueel e-mailadres opgeven, zo niet dan kan de Koninklijke Industrieele Groote Club uw inschrijving niet bevestigen. 

Leden van de Koninklijke Industrieele Groote Club worden verzocht zich in te schrijven via de website van de club: www.igc.nl Alsdan betaalt men geen € 10,00 voor de lezing (en is ook het welkomstdrankje niet inbegrepen).

Uiterste opgavedatum voor het diner, dinsdag 26 februari a.s. te 11.50 uur. uiterste opgavedatum voor uitsluitend lezing: woensdag 27 februari a.s. te 11.50 uur. 
Vragen? Mail: secretariaat@ruslandtafel.nl

 

 

Sponsors