Standpunt Ruslandtafel met betrekking tot sancties tegen Rusland

Standpunt (sinds februari 2014):

De commissie van de Ruslandtafel betreurt het ten zeerste dat de situatie zo is geëscaleerd. Waar aanvankelijk een machtswisseling in Oekraïne werd uitgevochten, liep het uit op een inlijving van de Krim bij Rusland en veel onrust in Oost-Oekraïne. De Ruslandtafel houdt zich niet met politiek bezig, neemt ook geen uitgesproken standpunt in. De tafel wordt door niemand gefinancierd zodat zij geheel onafhankelijk functioneert. Echter, het feit dat de tafel onverminderd doorgaat met het organiseren van Ruslandgerelateerde evenementen, kan op zich al worden opgevat als een politiek statement. De Ruslandtafel is voor de-escalatie en het op minnelijke wijze oplossen van de gerezen geschillen waarbij het in stand houden van de dialoog het belangrijkste is. Het nemen van sancties lijkt haar niet het beste middel, beter kan gewerkt worden aan meer begrip voor elkaars standpunten. Daarbij hoort ook het via de media in kennis worden gesteld van het standpunt van de wederpartij zodat men daar een neutraal beeld van kan vormen. Het is ook daarom dat de Ruslandtafel onverminderd en op dezelfde wijze doorgaat met het organiseren van tafelevenementen, zodat wederzijdse standpunten kunnen worden uitgewisseld en onverminderd kan blijven worden gewerkt aan bestendiging van de vriendschap (en de in het vriendschapsjaar 2013 gelegde contacten).

17 juli 2014:

De commissie van de Ruslandtafel uit ook op deze wijze haar medeleven met de nabestaanden van de ramp met de MH17. Woorden schieten tekort. Minister President Rutte heeft het kernachtig verwoord: ''De onderste steen moet boven komen''. 

Our feelings are with the relatives and friends of all persons who died as a result of the MH 17 plaincrash.

Op 19 juli 2014 heeft de Ruslandtafel haar zomerevenement op aangepaste wijze toch laten plaatsvinden, een herdenkingsmoment is ingelast waarop het Ave Maria werd gezongen, waarna een minuut stilte in acht werd genomen.

Begin 2016 is het standpunt van de Ruslandtafel ongewijzigd. De voorzitter van de Ruslandtafel publiceert regelmatig over de sancties middels nieuwsbrieven, tijdschrift-, en kranteninterviews. Dit gebeurt hoofdzakelijk vanuit juridisch oogpunt, zonder direct stellingname in te nemen. Nieuwsbrief 1 en 3 zijn hieronder afgedrukt. Voor alle publicaties zie: www.rechta.com 

13 januari 2015

Tijdens de viering van het Oud Russisch Nieuwjaar en ook nog in april 2015 zijn boekjes over de sancties in het Nederlands en het Russisch aan alle bezoekers van de evenementen cadeau gedaan. Het boekje kunt u gratis aanvragen bij het secretariaat@ruslandtafel.nl of bekijken via:

http://rechta.nl/2016/02/01/boekje-over-de-sancties-tegen-rusland-oost-oekraine-en-de-krim/

 ''boekje sancties''.

De Ruslandtafel staat open voor het delen van ervaringen over de sancties. 

23 februari 2015: nieuwsbrief IV is uitgekomen en te lezen elders op de site of via de deeplink: 

21 april 2015:  nieuwsbrief V. Te lezen elders op de site of via de deeplink: 

Sponsors